Tìm Kiếm Cơ Bản

B1: Nhập vào từ khóa tìm kiếm vào ô ở trên;

B2: Bấm vào icon tìm kiếm hay bấm phím (Go, Enter...).

B3: Danh sách truyện tìm thấy, được trình bày theo thứ tự số người xem nhiều nhất.

 

Tìm Kiếm Nâng Cao

Nếu kết quả tìm kiếm không làm bạn hài lòng. Hãy dùng chức năng tìm kiếm ở ô này (tìm bằng Google):

 


^